martes, 13 de outubro de 2009

PAGO CUOTA DA ANPA


Póñense a Cobro a cuota da ANPA , Seguro de Responsabilidade Civil da ANPA e Seguro de accidente dos fillos. Este ano temos como novidade a cobertura das gafas. NON PODEMOS ADMITIR PAGOS FORA DE PRAZO, GRACIAS

Atentamente a ANPA

DATOS PARA O INGRESO:

Datas: Dende o 13 ata o 28 de outubro do 2009.
Lugar: Caixa Galicia, da Illa de Arousa

• 1 Fillo_______16€
• 2 Fillos______ 27€
• 3 Fillos______ 38€

*Dade ben os nomes completos dos nenos, en Caixa Galicia