luns, 16 de decembro de 2013

Educación destituye al director del IES de A Illa

Educación destituye al director del IES de A Illa:

De nada han servido los recursos, las movilizaciones y las iniciativas políticas surgidas en los últimos meses en defensa de Alfonso Malvido. La Consellería de Educacióin acaba de hacer pública su decisión de revocar su nombramiento como director del instituto de A Illa por la comisión de tres infracciones a efectos del 31 de diciembre. Educación le abrió expediente a raíz de la decisión de no haber comenzado las clases el día correspondiente al calendario escolar «a pesar das reiteradas insistencia do inspector de zona para o inicio do curso na data fixada». «En relación a estes feitos, considérase que existen circunstancias, debidamente fundamentadas, para executar o cese do director do instituto, recordando que como representante do centro tamén representa á administración educativa e, polo tanto, ten que garantir o cumprimento das leis e demais disposicións vixentes», señala Educación a través de un comunicado.
«Os directores deben cumprir cuns principios éticos e de conduta. Neste senso, Inspección considera que o director do instituto non cumpriu coas disposicións regulamentarias, excedéndose nas atribucións que as leis lle outorgan, ao enviaren un comunicado aos pais e nais dos alumnos sobre o comezo das clases. O director trasladou ilexitimamente a autoridade do xefe territorial de Educación ao claustro do instituto, atribuíndolle a potestade de acordar a suspensión do inicio das clases en contra das instrucións verbais recibidas polos seus superiores», abunda el informe de Inspección Educativa. El afectado tiene de plazo un mes para presentar recurso de alzada contra esta resolución.

Ningún comentario:

Publicar un comentario